BOVAG onderhoudsbeurt

Een BOVAG onderhoudsbeurt bestaat standaard uit 4 onderdelen:

  • Controle van het onderstel
  • Controle van de opbouw
  • Controle van elektra en gas
  • Globale vochtmeting

De standaardbeurt kan tegen meerprijs worden uitgebreid met extra controles zoals controle van de watervoorziening, het balanceren van wielen, afstellen mover, controle van de accu etc.

Controle van het onderstel

Nadat de caravan de werkplaats is ingereden wordt de caravan eerst gecontroleerd op scheefstand (slijtage asrubbers). De caravan wordt direct aangesloten op 230V zodat de juiste werking van de koelkast op een later tijdstip is vast te stellen. Vervolgens wordt de caravan met een brug omhoog getild. Bij de inspectie van de onderzijde wordt onder meer gekeken naar de toestand van de oplooprem, de remkabels, de bevestiging van de diverse leidingen aan de vloer en de reservewielhouder. Ook wordt gecontroleerd op eventuele beschadigingen aan het chassis en de dissel. Vervolgens worden alle chassisbouten nagetrokken.

Banden

Voordat het wiel wordt gedemonteerd wordt eerst gecontroleerd op eventuele speling en slijtage van de wiellagers, naven en keerring. De caravanband wordt beoordeeld op eventuele breuken in de staalgordels of andere beschadigingen zoals deuken, bulten en scheuren. De ouderdom van de band wordt gecontroleerd aan de hand van de DOT-code. Deze code geeft het week en jaarnummer weer. De BOVAG hanteert als norm dat banden na 6 jaar vervangen moeten worden. De bandenspanning wordt aangepast tot 65 PSI (4,5 bar). Nadat de velg is gecontroleerd op eventuele beschadigingen en de wielbouten zijn losgedraaid wordt de remtrommel gedemonteerd.
De remvoering wordt gecontroleerd op dikte en mogelijke beschadigingen. Ook bij een nog jonge caravan met weinig kilometers kunnen de remschijven kapot zijn door bijvoorbeeld oververhitting (rijden in de bergen). De remschijven van de kluscaravan zijn echter nog prima in orde. Volstaan kan worden met het reinigen van de remmen en de remtrommels. Na deze schoonmaakbeurt wordt de remvoering licht opgeschuurd en worden de bewegende delen opnieuw gesmeerd. De nieuwe borgmoer wordt met een momentsleutel vastgezet.

Bodem en onderstel

Nadat de remmen en de handrem zijn afgesteld wordt de bodem en de bevestiging van de opbouw van de caravan aan het onderstel gecontroleerd. De uitdraaisteunen worden van een nieuwe smering voorzien zodat deze weer soepel en zonder lawaai in- en uitgedraaid kunnen worden. Vervolgens is de dissel aan de beurt. De rubber stofhoes, de breekkabel en de breekring worden gecontroleerd op beschadigingen. Het neuswiel krijg een nieuwe laag vet en de werking van de oploopremschokdemper wordt getest.

Stabilisator

De werking van de stabilisator wordt gecontroleerd met een in eigen huis ontwikkeld hulpmiddel: een kogel welke op een momentsleutel wordt geplaatst. Op deze manier kan nauwkeurig worden vastgesteld of de remschoentjes van de stabilisator nog niet zijn versleten.

Remmentest

Nadat de caravan weer op de grond is geplaatst wordt de remmentest uitgevoerd. De caravanbanden worden op een aandrijfrol geplaatst en de koppeling van de caravan wordt bevestigd aan de remsimulator. Zodra de caravan op de rollen staat is het gewicht af te lezen. Bij de kluscaravan is dit 1.220 kg.
Tip
Voorkom beschadiging van de remschoentjes door de handel van de stabilisator volledig te openen. Wordt de handel niet geheel geopend, dan steken bij het neerlaten van de koppeling op de kogel de remschoentjes nog te ver uit waardoor er stukjes van af kunnen breken.

Bovag onderhoudsbeurt Controle van de opbouw en globale vochtmeting

Bij de controle van de opbouw wordt gecontroleerd of de wettelijk vereiste lengtedriehoeken, zijreflectoren en kentekenplaat aanwezig zijn. Verder wordt getest of de handgrepen en de disselklep goed vast zitten en of de deur en de serviceluiken goed sluiten . Ook wordt op het dak gecontroleerd of de daar aanwezige doorvoeren zoals het schoorsteentje en een eventuele TV-mast niet zijn beschadigd of los zitten.
Onderdeel van de BOVAG onderhoudsbeurt is een globale vochtmeting. Hierbij worden de vloer, de wanden, het dak en de dakdoorvoeren op een aantal plaatsen gecontroleerd op de aanwezigheid van vocht. Deze controle vind plaats met behulp van een vochtmeter. Indien er aanwijzingen zijn van vochtinwerking, dan wordt de klant de mogelijkheid geboden om de globale meting uit te breiden tot een uitgebeide vochtmeting.

Controle van elektra en gas

De 13-polige stekker van de caravan wordt aangesloten op een speciale schakelkast welke is aangesloten op een 12V-accu. Via verschillende schakelaars in de kast wordt de verlichting (per groep) gecontroleerd. De werking van de achterlichten, de remlichten, het derde remlicht, de richtingaanwijzers, de breedtelichten, de contourverlichting en de nummerplaatverlichting wordt hierbij getest. Sinds dit jaar wordt ook op de aanwezigheid (en juiste werking) van het mistachterlicht gecontroleerd.
Ook de caravanstekker wordt nagezien op eventuele beschadigingen en loszittende bedrading. Bij de kluscaravan blijkt een pool los te zitten. Na het openen van de stekker is te zien dat corrosie de contacten heeft aangetast. Reden om het binnenwerk van de stekker te vervangen. In de caravan wordt de 230V-installatie nagelopen. De netaansluiting (CEE), verlichting, stopcontacten, omvormer, zekering automaat, aardlekschakelaar worden stuk voor stuk gecontroleerd. De koelkast was reeds bij aankomst aangesloten op 230V en blijkt prima te werken. Hierbij wordt ook de werking van de 12V schakelaar gecontroleerd zodat deze onderweg tijdens de constante stroomdraad kan worden gevoed. De watervoorziening wordt (droog) getest door de kraantjes even open te zetten. Als het waterpompje zich dan laat horen is ook dit punt afgerond.

Gastoestel en installatie

De werking van de aanwezige gastoestellen, zoals de koelkast, de kachel en het gasstel wordt uitgeprobeerd. Van de kachel wordt de mantel verwijderd om het aanwezige stof weg te blazen. De gasleiding wordt met behulp van een speciaal pompje onder druk gezet (afgeperst). Het pompje blijft enige tijd aangesloten en de druk mag hierbij niet teruglopen. Ondertussen controleert de monteur de gasdrukregelaar op de aanwezigheid van een afblaasventiel. Indien dit ventiel ontbreekt wordt de gasregelaar vervangen.
Termijnen Ten aanzien van gasflessen geldt er een wettelijk voorschrift dat deze na 10 jaar opnieuw gekeurd moeten worden. De levensduur van de gasdrukregelaar en de gasslang zijn niet wettelijk geregeld. De BOVAG adviseert om een gasdrukregelaar (met afblaasventiel) na 10 jaar te vervangen. Voor de butaanslang (zwart) wordt vervanging binnen 2 jaar aanbevolen. Voor de propaanslang (oranje) is dit na 4 jaar.

Gasflessen

Ook het jaartal van de gasflessen wordt gecontroleerd. Bij de gasslang kijkt de monteur of deze nog is voorzien van slangklemmen. Is dit het geval, dan ruilt hij de slang om voor een exemplaar met aangeklonken koppelingen. Op zich heeft hij hier een punt want voor de prijs van een gasslang wil je als klant liever geen risico lopen.

Extra controles

De standaard BOVAG-beurt kan worden uitgebreid met een aantal extra controles. Zo is een controle van de koud- en watervoorziening (systeem gevuld met water) aan te raden als je dit niet al zelf gedaan hebt na de winterperiode. Het komt namelijk regelmatig voor dat de boiler tijdens de winterstalling kapotvriest en dit vervelende feit pas bij de eerste vakantie aan het licht komt.
Indien een mover is gemonteerd moet worden gecontroleerd of de afstand tussen de aandrijfrollen de caravanband nog juist is. Onder zware belasting kan de mover wat verschuiven waardoor de rollen op de caravanband kunnen gaan slippen. Verder is het mogelijk om de conditie van de boordaccu te laten testen.

Het onderhoudsrapport en sticker

Alle uitgevoerde controles worden aangetekend in een onderhoudsrapport. In dit rapport is aangegeven of er reparaties noodzakelijk zijn of dat er reparaties worden aanbevolen. Indien er geen noodzakelijke reparaties zijn (of deze na overleg tussen dealer en klant zijn uitgevoerd), wordt de caravan voorzien van de BOVAG-keuringssticker. Als klant ontvang je een exemplaar van het onderhoudsrapport. Dit rapport bewijst zijn diensten als je op een later tijdstip wilt aantonen dat de caravan goed is onderhouden.
282_400_90_0__bovag_onderhoudsbeurt
Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken voor een bovag onderhoudsbeurt bel dan naar: 010-5217118 of mail naar info@corolie.nl